Home

Perdormire

Струмица

Струмица

Советот на општина Струмица на 12.06.2018 ((вторник) ќе ја одржи единаесеттата седница во Домот на АРМ со почеток во 11 ,00 часот со следниот Дневен ред:

1. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година; 2. Предлог –Програма за измена на Програмата за активностите на...

Струмица

Советот за развој на Југоисточниот плански регион ја одржа петтата седница и донесе повеќе значајни одлуки

На петтата седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, која што се одржа во општина Василево, а со која претседаваше градоначалникот на...