bandr

Струмица

Струмица

Конкурс за доделување на Годишна награда и животно дело на Општина Струмица „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици”

Врз основа на член 10 од Статутот на Општина Струмица (“Сл. гласник на Општина Струмица” бр. 5/06) и член 28 од Правилникот за начинот, условите и постапката...