Home

Perdormire

Tag - Општина Струмица

Струмица

Се изведува сливник за атмосферски води на спојот на улиците „Ѓорѓи Василев“ со „Боро Поцков“

Општина Струмица и јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ решаваат повеќегодишен проблем на граѓаните кои што живеат на улиците „Ѓорѓи Василев“...

Струмица

Советот на општина Струмица ќе ја одржи деветтата седница на 12.04.2018 година (четврток) во 11 часот со следниот дневен ред

1. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година; 2. Предлог – Одлука за давање на согласност за...