Home

Perdormire
Струмица

Општина Струмица ги чисти одводните канали во Муртино!

Home

Општина Струмица продолжи со чистењето на одводните канали за прифаќање на атмосферските води во населените места. Деновиве се работи во населното место Муртино. Чистењето се врши машински со механизација на АД Водостопанство на Македонија – подружница Струмичко поле, а во чистењето е вклучено и јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“. Чистењето на каналите како превентивна мерка од можни поплави во изминатиот период се реализираше и во уште неколку населени места, а ќе продолжи и во останатите каде што има потреба од чистење на каналите.