ШТАФЕТИ ВО ВРЕЌИ

март 26, 2018

Во ООУ „Маршал Тито“ од Муртино реализирана активноста „Штафети во вреќи“

Во рамките на проектот финансиран од Детската Фондација Песталоци, учениците

Види повеќе