strumica denes logo

Во ООУ „Маршал Тито“ од Муртино реализирана активноста „Штафети во вреќи“

Автор:

Датум:

март 26, 2018

Категории:

Струмица Денес

Автор:

Датум:

март 26, 2018

Категории:

Струмица Денес

Во рамките на проектот финансиран од Детската Фондација Песталоци, учениците од основното општинско училиште „Маршал Тито“ од Муртино, реализираа активност која беше планирана во рамките на секцијата по физичко и здравствено образование. Активноста наречена „штафети во вреќи“, опфати повеќе елементи на заедничка тимска работа, работа во групи, меѓусебна соработка, дружење и учење едни од други. Тоа придонесе да се споделат нови искуства и да се навлезе во креативните спортски содржини, вежби и игри кои директно влијаат врз правилниот раст и развој на ученикот, ја подобруваат неговата физичка способност и здравјето и го потикнуваат на здравиот начин на живот. Дружењето на учениците од различни етнички групи и почитувањето на различностите ја зголемуваат самодовербата и учениците се учат да развиваат позитивни ставови, психосоцијални и интерперсонални комуникациски способности, со развиени вештини за позитивно емоционално изразување во спортските игри.

На настанот беа присутни и претставници од Македонскиот центар за граѓанско образование и Бирото за развој на образованието. Општина Струмица, како партнер организација во овој проект, ја обезбедува соработката со локалната заедница и училиштата, за остварување на програмските содржини од годишните програми на училиштата и стратегијата за образование на општина Струмица.