strumica denes logo
СЕКЦИЈА

март 27, 2018

Секцијата „Музички фолклор“ од општинското основно училиште „Никола Вапцаров“ во посета на фолклорни ансамбли во Струмица

Учениците од ученичката секција „Музички фолклор“ во општинското основно училиште

Види повеќе

март 26, 2018

Секцијата „Музички фолклор“ од општинското основно училиште „Никола Вапцаров“

Учениците од ученичката секција „Музички фолклор“ во општинското основно училиште

Види повеќе