Home

Perdormire

Tag - Гувори струмички

Гувори струмички

Шо д’ апне сичко с’ фаќе з’ него нели? А бе не е ду јадеенто, легнал дома к,к бугданска дувица и не се движе

Уште една реченица на струмички дијалект која треба да ја преведете во современ македонски литературен јазик. Вашите коментари оставете ги веднаш под објавата...