Home

Perdormire

Tag - Габрово

Струмица

Градоначалникот разговараше со граѓаните на Габрово, Банско и Муртино за нивните барања!

Изведба на атмосферска и фекална канализација, изградба на филтер станица, асфалтирање на улици, чистење на одводни канали, детски градинки, се дел од барањата...