Home

Perdormire
Струмица

ЗАВРШИ ИЗРАДБАТА НА БАЗНИТЕ ПРЕГРАДИ ВО ГАБРОВО!

Home

Во атарот на населеното место Габрово заврши изградбата на базните прегради (каскади) кои што ќе ги смируваат атмосферските води од планината Беласица. Со реализацијата на овој проект се овозможува превенција на локалното население од штетите предизвикани од пообилните врнежи, материјалните штети на објектите и домаќинствата, големите наноси од камења, дрвја и шут и оштетување на постоечката патна мрежа и потпорни ѕидови. За изградбата на базните прегради се потрошени 504 илјади денари од кои 95 насто беа обезбедени од Бирото за регионален развој, а останатите средства од буџетот на општина Струмица.