Колку троши едно семејство за храна денес, колку пред 20 години, а колку во Југославија!

ноември 29, 2023

Фактот дека во Хрватска во 1995 година уделот на храна и безалкохолни пијалоци бил 26,1 отсто, а во 2022 година 18,5 отсто, е силен показател дека стандардот е зголемен. Но, просекот на ЕУ во 2021 година беше 14,3 отсто, што значи дека Хрватска заостанува и во овој показател, анализира Индекс.хр.

Кога се гледаат расходите на земјите-членки на ЕУ, нивното ниво доста добро ја следи разликата во стандардот и другите показатели за економски развој. Сите најразвиени земји на ЕУ имаат помал удел во трошоците за храна и безалкохолни пијалоци во вкупните трошоци, помалку од 13 проценти. Оваа категорија ги вклучува Шведска, Финска, Германија, Австрија, Данска и Холандија. Помеѓу 13 и 15 проценти од трошоците отпаѓаат на храна во Франција, Италија, Шпанија и Словенија. Релативната економска заостанатост на Хрватска, Полска, Словачка, Чешка, Унгарија, Литванија, Латвија, Естонија, Португалија и Грција, во споредба со најбогатите земји од ЕУ, се рефлектира во фактот што во овие земји трошоците за храна и безалкохолни пијалоци изнесуваат меѓу 15 и 20 отсто од вкупните расходи.

Според ова, Романија со 25 отсто и Бугарија со 20,8 отсто се најсиромашните земји од ЕУ и повеќе слични на Турција (23,2 отсто), Србија (24,1 отсто), Црна Гора (27,2 отсто) и Босна и Херцеговина (32,2 отсто). Според податоците на Федералниот завод за статистика на Југославија, во 1963 година, 45,1 отсто од трошоците на домаќинствата во Хрватска биле за храна. Од овие податоци е видлив економскиот подем на Југославија во 1960-тите, бидејќи до 1973 година уделот паднал на 37,2 отсто. Вистина е и вистинската стагнација од втората половина на 70-тите и кризата од првите години на 80-тите (Југославија де факто банкротираше во 1982 година), бидејќи уделот на храната во вкупните трошоци падна многу побавно, на 36,4 отсто. Кризата траеше во текот на осумдесеттите години, па до 1987 година уделот дури порасна на 37,3 проценти.

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: