Home

Perdormire
Животни стории

ПРОФ. Д-р Звездна Георгиева – личноста која има дипломирано Клиничка психологија во Русија, има помогнато на голем број луѓе ширум Балканот!

Home

Проф.Д-р Звездна Георгиева
Секоj ден од 9.00 до 17.00,  можете да си закажете термин на тел. 075/688-588

Проф. Д-р Звездна Георгиевa веќе 30 години успешно ги споjува во едно интелектот и дарбата. Завршила специjалност „Сметководство и контрола”, „Мегународно Трговско право”, „Социjална и трудова психологиjа” и Клинична психологиjа во Москва. Секоjа година зема учество со свои трудови на Мегународните конференции по Парапсихологиjа во Москва, Казахстан и други држави во светот. Проф.д-р Звездна Георгиева како шеф на катедра „Квантна Медицина и Квантна психологиjа” води семинари и последипломски квалификации од специjалноста-Квантна Психологиjа и Квантна Медицина.

Проф. Д-р Звездна Георгиева е единствен феномен во Бугариjа, коjа што работела во Бугарската Влада. Проф.д-р Звездна Георгиева има обjавено свои научни статии во мегународни научни списаниjа на пет Jазици, како и на руски Jазик во руски научни списанија. Во мегународното научно списание за Европска интелектуална елита за Еврообразование обjавила информациjа за енергоинформационата структура и духовниот развоj на човекот. На руски јазик обjавила во списанието Научно–практични аспекти на Комплементарната медицина.

Првата и единствена бугарска Jасновитка, за коjа се интересирале специjалистите од институтот „Едгар Кеjси” и од Центарот за Психолошки истражуваньа „Монро” во САД, за тоа што неjзините прогнози кои што ими ги направила пред 25 години во Бугариjа на политичари и бизнисмени секогаш 100% се оствариле. Таа го претскажа точното време кога ќе се повлече Борис Елцин и доагањето на власт на Путин во 1992. Jа претскажа промената на една епоха коjа предстоеше за Русиjа.

Го претскажа враќањето на бугарскиот Цар Симеон Сакскобурготски после 50 години отсуство од Бугариjа. Таа го предскажа доаѓањте на председателот коj ке биде правник и чие име започнува со буквата П – Петар Стоjанов. За време на премиерот Жан Виденов во 1995 година jа претскажа житната криза. Исто така ги претскажа судските постапки кои што неговата партија БКП ке ги започне против него.

Го претскажа со голема прецизност и вториот мандат на Претседателот Георги Прванов и неговото враќање во политиката преку нова партиjа на коjа ке биде лидер. Во утринската програма на Нова Телевизиjа го претскажа датомот и месецот во коj Владата на Боjко Борисов ќе биде принудена да даде оставка поради грешките направени од неговиот министер за финансии Дjанков и неговото враќање во САД и светска банка. Jа претскажа блескавата кариера коjа го очекува Боjко Борисов од градоначалник на Софиjа до успешен претседател на Влада коjа ќе успее да им помогне на државите од западен Балкан за успешен прием во Европската Униjа.

Ги претскажа успешните три мандати на Стефан Софиjански и неговото идзигнуванье до министер. Звездна ги советува и Sвездите от шоу бизинисот. На познатиот пеjач Георги Христов му jа претскажа блескавата кариера коjа го очекува на сцената на Лас Вегас и потпишување на договорот за работа во студио за сниманье во Лас Вегас.

На бугарските танчери по уметничко лизганье Албена Днкова и Маским Ставински им jа претскажа нивната златна иднина, светската титула и успесите во САД, Jапониjа, Чешка, Германиjа. На истите им претскажа за нивниот личен живот и бизнис, имаат школа за уметничко лизганье во Бугариjа.

Друга Sвезда на коjа и го предвиде успехот и блескавата кариера каj нас и во Германиjа е фудбалерот Илиjа Груев. Денес тоj е тренер во Германиjа на младински фудбалски одбор.

„За мене Зведна не постои време и простор кога треба да се добие информациjа за човекот. Затоа им поматам на лугето по целиот свет без огед од каде се: Америка, Англиjа, Германиjа, Холандиjа, Либиjа.“ – вели таа.

На моите предаваньа кои ѓи водам секоj може да го наjде патот кон себе и знаењето за себе, да се пронаjде себе си и со какава мисиjа е доjден во овоj свет, во овоj живот. Да се научи преку силата на мислата да го програмира своjот живот, бизнис, здравjе и льубав.

Проф. Врбка Орбецова во свое интервjу вели дека: „ секоj може да има претензии за дарба или талент, но малко от ним имаат убедливи докази дека имаат пронилкиви способности кои што ги има феноменот на Бугариjа Зведна. Неjзината jасновидска дарба многократно се има потврдено низ времето. Неjзината способност опфаќа голем диjапазон од сосема лични работи до глобални проблеми на општеството и човештвото”.

Зведна постоjано се едуцира и усовршува, затоа таа се приближува до идеалниот модел на специалист-психолог коj ги познава класичните научни методи, пристапи, теории и хипотези, но не се ограничува во нивните рамки, бара уште непознати закони и правила на човечкото однесуванье, на човечката мисла и емоционална активност. Таа разработува и применува свои методи за реализациjа на човечкото мисленье со насоченост кон хармонизиранье на духовно-енергетската природа на човекот и неговите материjални параметри и постапки.

Друга новинарка во своjа колумна ке напише за Звездна: „Таа е една од модерните психотерапевти коjа е длабоко навлезена во проблемите на современиот човек, таа е убедена дека човек за да оди по патот на своето духовно спознаванье , тоj требе да сврати кон себе си, кон своето повисоко Jас, да работи врз своите мисли-форми и да го осознае своjот личен духовен развоj”.

Секоj човек може да биде изцелител на своето тело и душа, ако се спознае себеси како енергетско-информациско битие. Во Бугариjа повеќе од 25 години таа е продуцент и водител на своите духовни предавања на многу телевизиски канали.

Има одржано много курсеви и предаваньа на кои обучи много луге на духовни техники и самоусовршуванье, самореализациjа и енергетска заштита. Напиша много колумни и има издадено своj весник „Карма” каде што ги собира своите материjали посветени на леченьето на духот, промена мисли-форми на човекот. Неjзините колумни како и неjзините предавања се одражуваат под мотото „Да го излечиме духот заедно со Звездна”. Неjзините колумни се обjавени во различни списаниjа на пет jазика во светот. Добро е и бизнис лугето кои што работат со чисто материjалната категориjа на животот да се сретнат и да ги слушнат неjзините прогнози и совети.

Проф.Д-р Звездна Георгиева
Секоj ден од 9.00 до 17.00 од понеделник до петок можете да си закажете термин на тел. 075/688-588

Можам да ви помогнам да решите вешите лични и бизнис проблеми, да добиете прогнози за иднината. Како квантен психолог ќе ви помогнам да се справите успешно со вашите тешки зависности од алкохол, дрога, коцканье и др. Ќе успеете брзо да ги совладеете вашите кармичини заболуваньа, исто така ќе успете да добиете професионална помош за леченье на стрес, депресиjа како и на болестите булимиjа и анорексиjа. Можете и да закажете термин за психоконсултациjа.

ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОГЛЕДНЕТЕ СВЕДОШТВА ОД ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ:

„Звездана жената што ме извади од живиот песок. Звездана коjа ме спаси од очаjност. Жената /Човекот/ коjа ме врати во живот. Зборот Благодарам за Звездана е премал, тоа е само капка во океанот. Звездана е жената-човек Ангел коjа ми помогна во исто време да решам здравствен-прилично тежок проблем, да решам брачен проблем, во исто време да решам и финансиски проблем такаречен /пред-банкротирачка состоjба/.

Му благодарам на Господ што ни ја прати оваа жена: хуманитарец, алтруистка, човеколjубец, полна со добрина во душата.
Здавствената состоjба ми беше очаjна, тешка депресиjа пред максимата да биде поголема, бев и пред бракоразводна постапка, пари едваj да го преживеам животот. Звездана е жената коjа Господ jа обдарил со таква енергиjа што многу ретко коj човек jа има. За само 3 до 5 месеца ми помогна да буквално застанам на нозе во секоjа смисла на зборот. Како што верувам во Господ така верував и во неjзе. И верував на секоj неjзин збор, и верував на секоjа неjзина препорака и совет. Вербата во неjзината човечност, ентузиjазам, вербата во неjзиното несебично помаганье, вербата во неjзиното вишоквалификувано знаенье на психолог од повеќе медицински стручни знаења ме импресионираше.

Звездна е жената што ви jа препорачувам и како психолог, педагог, психотерапевт. Звездна е жената коjа знае како и со коj метод да ви помогне да го продолжите животот со позитивна енергиjа, со план за живот, со цел за работа и творенье. Звездана не jа познавав многу, но чувствував потреба како: морална, така пред се чувствував и човечка потреба да на сите вас коj што имате било каков вид на проблем, да поразговарате со неjзе. Да ми зборуваше некоj друг можеби немаше да ми биде веродостоjно, но ова ми се случи и лично на мене. Ти благодарам за советите, насоките, добротворите, за позитивната енергиjа, пред се за смислата на живото што ми jа врати.“

Искрено Благодарам!

Со Почит
Дени J.
Дата: 10.05.2018

ВТОРО СВЕДОШТВО:

„Почитувана госпоѓо Звездана”

Много читав и слушав за вас, вашето големо образование и видовитост. Најмногу ме заинтересираа вашите предавања за излекување на Духот и тоа што сте биле запишани на Клиничка психологиjа во Русиjа. Добив голема желба да се видам со вас, коjа непрестано ме прогонуваше да се видам со вас. Кога доjдов до вас имав големи лични проблеми кои стануваа се’ поголеми. Од првата средба каj вас бев изненадена од вашите способности. Многу работи се вратија во нормала. Почувствував поголема самодоверба и сила коjа ме водеше напред.
Апелирам до сите луге кои ви веруваат да се обратат до вас и да побараат спас и помош.

Благодарни:
Халина Костовска
Виктор Костовски
Со почит
Скопје 25.11.2019 г.