Perdormire

Tag - зборови

Струмица

На ваше барање: Преведете ги овие дијалектни струмички реченици на современ литературен македонски јазик

НАШИО КОЧ ИМ`ШЕ НАЈГУЛЕМИ РУГОВИ! Ја ид’м, з’ две три минути ! SИРНИ ГУ МАНКУ КА СЕ КРИ ГОЛ ГАЗ УСТАНАЛ ОД КУМАРО УРФА ГУ ЧЕКА ДОМА! БРЕ КА СУБРАЛЕ...