strumica denes logo

На ваше барање: Преведете ги овие дијалектни струмички реченици на современ литературен македонски јазик

Автор:

Датум:

ноември 20, 2018

Категории:

Струмица

Автор:

Датум:

ноември 20, 2018

Категории:

Струмица

НАШИО КОЧ ИМ`ШЕ НАЈГУЛЕМИ РУГОВИ!

Ја ид’м, з’ две три минути !

SИРНИ ГУ МАНКУ КА СЕ КРИ ГОЛ ГАЗ УСТАНАЛ ОД КУМАРО УРФА ГУ ЧЕКА ДОМА!

БРЕ КА СУБРАЛЕ СЕ СМУГАВИ КОЈ УД КОЈ!

Кешки ич д’ не му кажах!