На ваше барање: Преведете ги овие дијалектни струмички реченици на современ литературен македонски јазик

ноември 20, 2018

НАШИО КОЧ ИМ`ШЕ НАЈГУЛЕМИ РУГОВИ!

Ја ид’м, з’ две три минути !

SИРНИ ГУ МАНКУ КА СЕ КРИ ГОЛ ГАЗ УСТАНАЛ ОД КУМАРО УРФА ГУ ЧЕКА ДОМА!

БРЕ КА СУБРАЛЕ СЕ СМУГАВИ КОЈ УД КОЈ!

Кешки ич д’ не му кажах!

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: