вакцинација

април 30, 2018

Негативната кампања го намали процентот на вакцинација во струмичко

Негативната кампања која се води извесен период придонела опфатот за

Види повеќе