strumica denes logo
инфраструктура

октомври 26, 2018

Во Габрово се асфалтираат улици, се довршува филтер станицата и се изведуваат каскади

Општина Струмица деновиве реализира повеќе активности во населеното место Габрово.

Види повеќе