strumica denes logo
ФИМКА ГОГОВА

септември 12, 2018

ФИМКА ГОГОВА-МИХАЈЛОВА: 20 ГОДИНИ СЕКОЈА ВЕЧЕР ЈА СОНУВАМ БАБА ВАНЃА!

Фимка Гогова-Михајлова е родена на 23 февруари 1942 година во

Види повеќе