strumica denes logo
Елизабета Дончевска Лушин

април 17, 2018

ДИПЛОМИРАН ПЕДАГОГ ОД СТРУМИЦА ПИШУВА ЗА АГРЕСИЈАТА ВРЗ ДЕВОЈЧЕТО ОД НЕГОТИНО!

Дипломираниот педагог од Струмица, Елизабета Дончевска-Лушин по повод последниот инцидент

Види повеќе