strumica denes logo
детска градинка

мај 7, 2018

Се обновуваат искршените играчки во дворовите на градинката „Детска радост“

Општина Струмица води континуирана грижа за најмладите, дечињата згрижени во

Види повеќе