strumica denes logo
бегчето

март 20, 2018

Споменик на Грабнатото бекче Назлам – бег – Струмица!

Споменикот е лоциран на тревната површина во Градскиот парк и

Види повеќе