strumica denes logo
Ацо Манински

септември 3, 2018

АЦО МАНИНСКИ НОВ ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ ВО СТРУМИЦА!

Назначени се директори на 22 национални установи во Република Македонија,

Види повеќе