Perdormire
ВМРО-ДПМНЕ

ПАРОДИЈА НА УМС БОСИЛОВО: УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО РАДОВО

 

Младите од Радово сами ги осветлија улиците со импровизација на фенери. Радово веќе неколку дена нема улично осветлување на поголем дел од селото поради неажурноста на локалните власти. Под фенерите е напишано ветувањето за изградба на ново улично осветлување.  Со оваа активност младите ја потсетија општинската управа дека ажурното работење создава реални услови за живот и работа.