strumica denes logo

Шо д’ апне сичко с’ фаќе з’ него нели? А бе не е ду јадеенто, легнал дома к,к бугданска дувица и не се движе!

Автор:

Датум:

октомври 17, 2023

Автор:

Датум:

октомври 17, 2023

Уште една реченица на струмички дијалект која треба да ја преведете во современ македонски литературен јазик. Вашите коментари оставете ги веднаш под објавата. 😀

Шо д’ апне сичко с’ фаќе з’ него нели? А бе не е ду јадеенто, легнал дома к,к бугданска дувица и не се движе