strumica denes logo

СЕ ВРАБОТУВА АГРОНОМ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ОПЕРАЦИИ ВО ФАРМАЦЕВТСКА КОМПАНИЈА!

Автор:

Датум:

мај 21, 2024

Автор:

Датум:

мај 21, 2024

СИНЦЕРИТАС АД е фармацевтска компанија, чиј фокус на работење е култивирањето и производството на хербални медицински производи.

СИНЦЕРИТАС АД има потреба од:

1. АГРОНОМ – одговорно лице за постигнување на стандардите при работа во компанијата кои се постигнуваат преку различни активности при култивирање и производство на хербални производи.

Квалификации:
• Факултет за земјоделство (поле производство на фарма).
• Искуство за управување/супервизија на тим од 5-15 души.
• Искуство како агроном.
• Искуство со размножување на растенијата е предност.

2. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ОПЕРАЦИИ

• Надзор, контролна квалификација и одржување на работата на спроведените системи за технички операции, како што се: HVAC, системот за автоматизација, за прочистена вода, компримиран воздух и системот за гасови.

• Одговорен за калибрaција и водење евиденција за калибрација.

• Програмирање на нови, автоматизирани компоненти во процесот на производство.

• Креирање на СОП, развој и одржување на јасна и точна документација за опремата и процесите за техничко работење.

• Обука на персоналот кога тоа е потребно, обично по спроведување на нови процеси или опрема, или правење измени на постојните.

• Безбедност при работа (вклучувајќи заштита од пожар) и здравје), одржување на објекти (одржување, тестирање, инспекција и распределба и промени на просторот), безбедност, заштита на животната средина, чистење и управување со отпад според GMP) векторска контрола (штетници) и транспорт и безбедност на вработените.

Квалификации:
– Диплома за завршено високо образование од областа на Механичко инженерство, Индустриски менаџмент, Логистички менаџмент или поврзано.
– Најмалку 5 години релеватно искуство.
– Искуство со работа како супервизор.
– Способност за тимска и индивидуална работа.
– Способност за работа во брза, променлива и предизвикувачка околина.

Сите заинтересирани за подетални информации и пријавување, може да се јават на следниот телефонски број: 070/286-257