Home

Perdormire
Струмица

Положи ДРЖАВНА МАТУРА по АНГЛИСКИ ЈАЗИК со првиот прирачник за оваа намена во издание на Просветно дело!

Home

Положи ДРЖАВНА МАТУРА по АНГЛИСКИ ЈАЗИК со првиот прирачник за оваа намена во издание на Просветно дело!

Од авторот Леонора Каталиниќ.

Прирачникот е наменет и за учениците и за наставниците, и претставува водич низ испитот по англиски јазик и неговите делови. Целта е подобрување на техниките за читање и за пишување преку јасни инструкции, вежби со објаснувања и примери од текстови слични на оние од матурскиот испит. Изборот на текстови и теми е во согласност со наставната програма за средно образование, а јазичното ниво одговара на Европската јазична рамка (ЦЕФР).

Тоа што го прави овој прирачник посебен се корисните совети за двата дела од испитот, вежбите за секоја предлог-задача, со конкретни стратегии и пристап на решавање и одговори со објаснувања кои го олеснуваат учењето. Освен моделите за видови писма, статија и есеј, прирачникот вклучува примери од писма и од текстови, придружени со корисни коментари во однос на: структурата, содржината и јазичните елементи во секој текст. За проверка на стекнатите знаења и вештини, дизајниран е посебен тест на крајот од прирачникот. Вклучена е и посебна листа со сврзувачки зборови и фрази, како и поимник со одредени клучни термини.

Со овој прирачник ќе се совладаат техниките за читање долги и кратки текстови и ќе се извежбаат стратегиите за решавање различни типови прашања поврзани со текстовите. Исто така, ќе се достигне степен на успешно пишување одредени текстови, со препознатлива структура и формат, на завидно јазично ниво.

Прирачникот е достапен во сите книжарници на Просветно дело.