Мајсторите во Македонија живеат како цареви, ама нема кој да ги замени!

декември 24, 2023

Македонските мајстори се соочуваат со два големи предизвици: недостаток на квалификувана работна сила и ниското почитување на занаетите.

Но, иако многу млади луѓе не се заинтересирани за овие работи, мајсторите во Македонија можат да заработуваат многу добро, па дури и повеќе од мајсторите во некои земји во Европа.

Факт е дека има голема потреба за мајстори во Македонија, но и дека нема доволно обучени и квалификувани работници.

Еден од проблемите е што младите не се гледаат во оваа работа.

Предраг Смилковски, претприемач од Скопје, вели дека работел во странство цели 10 години, но дека овде му е многу подобро и може, како што вели, да заработува и повеќе од таму.

„Младите не се занимаваат за овие работи што ние ги работиме. Дали им е тешко или имаат алтернатива, јас тоа навистина не го знам, но од оваа работа што ние ја работиме во Македонија може моментално убаво да се живее“, изјави Смилковски.

Слично мисли и Живко Бендевски од фирмата за куќни поправки, кој вели дека од оваа работа може да се заработи и повеќе од некои европски земји, како на пример Србија, каде што според еден мајстор може да се заработи и до 2.000 евра месечно.

„Еве јас ќе дадам пример. На времето завршив електротехничка школа и тогаш бевме 36 ученици во едно одделение. А сега, во истата таа елекетротехничка школа не можете да забележите одделение со повеќе од 10 ученици – вели Бендевски.

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: