Кај зема најниска плата во Македонија?

ноември 23, 2023

Заводот за статистика излезе со просечната плата за септември а и со статистиката за платите па така според табелата овие дејности се најниско платени

Заштитни и истражни дејности -20 110 денари
Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата -24 145 денари
Производство на кожа и слични производи од кожа -24 161 денари
Производство на кокс и рафинирани нафтени производи -24 003 денари
Производство на кожа и слични производи од кожа -24 161
Производство на облека 25 161
Рибарство и аквакултура 25 861 денари
Ветеринарни дејности – 26 568 денари

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: