strumica denes logo

БЕЖАНСКАТА МААЛА ИЛИ ЕГЕЈСКОТО МААЛО ВО СТРУМИЦА – МЕСТО СО ГОЛЕМА ИСТОРИЈА!

Автор:

Датум:

октомври 18, 2023

Автор:

Датум:

октомври 18, 2023

Бежанската маала, уште наречена и „Егејско маало“ се наоѓа во горниот дел на градот, простирајќи се по улицата „Крушевска република“.

Со завршувањето на Балканските војни, во Грција започнал Белиот терор, од кој голем дел од населението од Кукуш избегало во Струмица, а најголем дел од бегалците, локално наречени „бежанци“ се населиле токму во овој дел од градот. Поради нив денес ова маало го носи името Бежанска маала, а исто така постои Бежански парк. Во 2010 година во ова маало беше откриен Споменик на децата бегалци.