АНКЕТА: Живее ли во сиромаштија обичниот граѓанин на Македонија?!

декември 24, 2023

Живее ли во сиромаштија обичниот граѓанин на Македонија?! Во 2022 година, нивоата на вистинска индивидуална потрошувачка (AIC) во ЕУ покажаа значителни разлики. Користена како мерка за материјалната благосостојба на домаќинствата, AIC по жител изразена во стандардите за куповна моќ (ППС) варира од 69% до 138% од просекот на ЕУ во земјите на ЕУ, според Еуростат во статија објавена на крајот од минатата недела, пишува Пословни.хр.

Според податоците објавени од Евростат, AIC по глава на жител во Македонија е 50% под просекот на ЕУ. Единствените земји со пониска АИЦ по жител во регионот се Албанија и Босна и Херцеговина со 59% под просекот. АИЦ во Србија по жител е 47% под просекот, а Црногорскиот АИЦ по жител е за 37 отсто помал од просекот на ЕУ.

Како и во претходните години, Луксембург забележа највисоко ниво на AIC по глава на жител во ЕУ со 38% над просекот на ЕУ, проследено со Австрија и Германија (и двете 18% повисоки), Холандија (16% повисоки) и Белгија (15% повисоки).

Во 2022 година, девет земји на ЕУ забележаа AIC по жител над просекот на ЕУ. Најниски нивоа на AIC по глава на жител се забележани во Бугарија (31% под просекот на ЕУ), Унгарија (29% подолу), Хрватска и Летонија (и двете 24% подолу) и Словачка (23% подолу).

Во текот на последните три години, AIC по глава на жител во споредба со просекот на ЕУ се промени во повеќето земји на ЕУ. Помеѓу 2020 и 2022 година, нивоата на AIC се зголемија во 18 земји на ЕУ, најмногу во Бугарија (69% од просекот на ЕУ во 2022 година во споредба со 60% во 2020 година), Хрватска (76% во споредба со 69%), Романија (86% наспроти 81) и Ирска (94% наспроти 89%).

Од друга страна, нивото на AIC се намали во 7 земји од ЕУ. Најголем пад е забележан во Данска (110% во 2022 година наспроти 121% во 2020 година), Германија (118% наспроти 124%) и Финска (109% наспроти 114%).

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: