АНКЕТА: Граѓаните на Македонија одговориле дека Бугарија е најголем непријател, а Србија најголем пријател!

октомври 25, 2023

Односот на Европската Унија кон Македонија е нефер, надмен и уценувачки, изјавиле 55,8% од испитаниците во анкета ЕВРОМЕТАР 2023, на Евротинк – Центар за европски стратегии. 27,5 отсто рекле дека односот на ЕУ е фер, пријателски и коректен.

Сепак, за 60,8 проценти од испитаниците ЕУ е најдобра алтернатива за земјава, што е раст од 2 % во однос на 2022 година, кога така одговориле 58 %. Високи 35,6 % сметаат дека земјата треба да бара сопствен модел за развој надвор од ЕУ (33% во 2022).

На денешната презентација на резултатите од спроведената анкета, Димитар Николовски, извршен директор на Евротинк – Центар за европски стратегии, изјави дека и покрај зголемениот скептицизам во врска со влезот на земјава во ЕУ, 53 % од испитаниците се согласуваат дека влезот во ЕУ е добра работа за земјава, споредено со 49 % во 2022 година, додека 30 % не мислат така.

Симптоматично е што 30% од испитаниците мислат дека земјава никогаш нема да влезе во ЕУ, наспроти 12% кои сметаат дека тоа ќе се случи за 5 до 9 години.

На прашањето „Генерално, во каква насока се движат работите во Северна Македонија“, 54,4% одговориле со „целосно погрешна наоска“, додека само 12,6% „ многу добра насока“.

На прашањето дали веруваат дека постои држава или меѓународна организација која претставува закана за земјава, 48% одговориле со „да“, наспроти 46% со „не“. Најголем процент од испитаниците кои гледаат закана, сметаат дека во овој момент тоа е Бугарија – 79%, по што следи Русија со 6,3%, Албанија за 2,7% и Србија за 2,4%.

Анкетата ЕВРОМЕТАР 2023 е спроведена во текот на септември, на репрезентативен примерок од 1003 испитаници, од страна на агенцијата БРИМА, на повеќестепен стратификуван случаен примерок на популација 18+ години, дизајниран според податоците објавени од Државниот завод за статистика и се базира на податоци од Пописот 2021.

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: