Home

Perdormire
Екологија Струмица

40 НОВИ КОНТЕЊЕРИ ВО СТРУМИЦА – ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛОКУПНАТА АКЦИЈА ПЛАНИРАНО Е ДА БИДАТ НОВОПОСТАВЕНИ 200!

Home

КОМУНАЛЕЦ-СТРУМИЦА:

Покрај неодамнешната репарација, чистење, перење и дезинфекција на металните конрењери за смет ЈПКД Комуналец започна со замена на оштетените контењери со нови. Засега се заменети околу 40 контењери а се поставуват нови пред новоизградените објекти. Во текот на целокупната акција е планирано да бидат заменети или новопоставени околу 200 контењери.