Центар за истражување и анализи „НОВУС“ спроведе Истражување за интеркултурен и интеррелигиски дијалог во Струмичкиот регион со вкупно 181 испитаници!

август 15, 2022

Центарот за истражување и анализи НОВУС спроведе Истражување за интеркултурен и интеррелигиски дијалог во Струмичкиот регион со вкупно 181 испитаници, со цел да се даде јасна слика и препораки за фактичката состојба и нејзиното подобрување во рамки на проектот “United in diversity” финансиран од NDI Macedonia.

Истражувањето има за цел да даде јасна слика за меѓуетничкиот, интеркултурниот и интеррелигискиот дијалог во Струмичкиот регион кое се заснова на конкретни препораки за идни активности и креирање на политики за помирување и антирадикализација.

Истражувањето на испитаниците се спроведе во струмичкиот регион, Василево, Ново Село и Босилово и беа опфатени конституенти од различни профили, различна ворзаст и религиска и етничка припадност.

КЛИКНЕТЕ НА ЛИНКОТ ПОДОЛУ:

Повеќе информации на следниов линк👇 https://associationnovus.org/wp-content/uploads/2022/08/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.pdf

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: