ПОСТАВЕНА ТАБЛА ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ФРЛАЊЕ НА ОТПАД ВО „СОФИЛАР“ ВО СТРУМИЦА!

септември 25, 2019

Се известуваат домаќинствата кои живеат на улица Цветан Димов (населба Софилар) комуналниот отпад да го оставаат во кантите кои се доделени од страна на ЈПКД ,,Комуналец,, Струмица, и истиот ке биде подиган редовно секој Вторник и Петок. Се забранува фрлање на комунален отпад на друго отворено место со цел да се спречи создавање на диви депонии. За таа цел денес беше поставена и табла со известување. Се молат граѓаните да го депонират отпадотисклучиво во новите зелени канти кои им беа неодамна бесплатно доделени и со тоа да придонесат за побрзо и поефикасно подигање на отпадот, и добивање на почисто и поубаво место за живеење.

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: