Perdormire
Екологија

ЈПКД “Комуналец“ изврши чистење на дивите депонии покрај река Тркајна и на локалниот пат кон населено место Баница!

Продолжуваат акциите за чистење на неправилно одложениот комунален отпад во повеќе населени места на територијата на Опшина Струмица. Во склоп на проект-кампањата “Еко Фронт“, ЈПКД “Комуналец“ изврши чистење на дивите депонии покрај река Тркајна и на локалниот пат кон населено место Баница.