Home

Perdormire
Екологија

Генерално чистење на културно историските и верски објекти во Струмица!

Home

Согласно годишниот план за генерално чистење на населените места и културно историските и верски објекти на територија на општина Струмица за 2018 година, одделението “Комунална хигиена“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ започна генерално чистење на просторот околу комплексот цркви “Св. Леонтиј“ во населено место Водоча. Според Бранко Горѓиев, раководител на „Комунална хигиена“, акцијата продолжува со генерално чистење на просторот околу локалитетот “Св.15 Тивериополски Маченици“.