Home

Perdormire

Tag - ЈАКНЕЊЕ

Струмица

ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ЈАКНЕЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКАТА СОРАБОТКА ВО ОПШТИНИТЕ“

Во општинските основни училишта „Никола Вапцаров“ од Струмица, „Маршал Тито“ од село Муртино и „Маршал Тито“ од Струмица, продолжуваат активностите во рамките...

Струмица

Проектот „Јакнење на меѓуетничката соработка во општините“ соединува наставни содржини од повеќе наставни предмети

Изведувањето на заеднички часови по наставните предмети општество и граѓанско образование, за учениците од македонската и турската заедница во општинските...

Струмица

Учениците од ООУ „Маршал Тито“ од Струмица, со реализација на активности од проектот „Јакнење на меѓуетничката соработка во општините“

Ученичката сообраќајна секција од општинското основно училиште „Маршал Тито“ од Струмица, ги реализира активностите од годишната програма за работа, која во...