strumica denes logo
христијански идентитет

септември 3, 2018

Владика Наум: Нели христијанскиот идентитет ни е бескрајно поважен од сѐ?

ПРИЈАТЕЛЕ, КАКО ВЛЕЗЕ ОВДЕ, НЕОБЛЕЧЕН ВО СВАДБЕНА ОБЛЕКА? (01.09.2018 11:02)

Види повеќе