strumica denes logo
домови за култура

септември 24, 2018

Градоначалникот Јаневски ги предаде клучевите од реновираните домови на културата во пет населени места

Општина Струмица ја заврши реконструкцијата на домовите на културата во

Види повеќе