strumica denes logo
дом на култура

март 16, 2018

Домот на културата во Нова Мала ќе се адаптира во спортска сала

Општина Василево поднесе апликација до Министерството за локална самоуправа, Биро

Види повеќе

март 16, 2018

Домот на културата во Нова Мала ќе се адаптира во спортска сала

Општина Василево поднесе апликација до Министерството за локална самоуправа, Биро

Види повеќе

март 7, 2018

Домот на културата во Нова Мала ќе се адаптира во спортска сала

Општина Василево поднесе апликација до Министерството за локална самоуправа, Биро

Види повеќе