strumica denes logo
Бугарска граница

јули 21, 2018

Експресен пат ќе се гради од Струмица до македонско – бугарската граница

Министерството за транспорт и врски и ЈП за државни патишта

Види повеќе