Поволна кредитна линија за агро секторот: Примарно и секундарно земјоделие, откупни центри, живинарски и сточарски фарми!

март 16, 2023

Поволна кредитна линија за агро секторот: примарно и секундарно земјоделие, откупни центри, живинарски и сточарски фарми

– 1% фиксна каматна стапка
– за основни и обртни средства
– рефинансирање до 180 дена назад
– максимален износ е 500.000 еур

ИПАРД програми за примарно и секундарно земјоделие:

– набавка на нова механизација
– изградба и реконструкција на објект

Повеќе информации на 078/800-257

Споделете ја оваа вест доколку ви се допадна: