strumica denes logo

МОН: Корисниците на ученички и студентски стипендии ќе добиваат зголемени месечни износи

Автор:

Датум:

март 4, 2023

Автор:

Датум:

март 4, 2023

На иницијатива на Министерството за образование и наука, корисниците на ученички и студентски стипендии кои се стекнале со ова право во некоја од изминатите учебни, односно академски години и имаат активни договори за користење на стипендијата, од оваа година ќе добиваат зголемен месечен износ, идентичен на износот кој го добиваат новите стипендисти.

За да го остварат правото на зголемен месечен износ на стипендија, постојните стипендисти со активен договор потребно е до Министерството за образование и наука да достават пополнет и потпишан анекс на договорот за соодветната стипендија, кој можат да го симнат од следниот линк.

Анексот се пополнува и доставува во три примероци, во писарницата на министерството или преку пошта (ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје), најдоцна до 17.3.2023 година.

Грижата за унапредување на ученичкиот и студентскиот стандард останува врвен приоритет на Министерството за образование и наука. Зголемување на финансиската поддршка за учениците и студентите, го олеснува процесот на образование и го насочува фокусот кон неговата суштина – стекнување на соодветни знаења и вештини.

ИЗВОР: МОН