Home

Perdormire
Економија

488 работни места ќе овозможи Еуромакс во проектот Иловица-Штука

Home

 

Euromax Resources ДОО („Еуромакс“) по опсежни подготовки, анкети и консултации со локалното население, образовните институции и со бизнис заедницата, објавува список на директни работни места во проектот Иловица-Штука, за кои ќе организира конкурси откако ќе ги добие потребните дозволи за експлоатација. Опсегот на работните места е усогласен со потребите објавени во Физибилите студијата за проекотот, а земени се предвид сугестиите од локалните засегнати страни.

Еуромакс има стратешка определба за вработување на локалното население во проектот. Компанијата ќе организира серија Саеми за вработување и други настани од отворен тип за да објасни како потенцијалните вработени можат да аплицираат за работните места откако ќе ја добие потребната дозвола за експлоатација. Процесот на одбирање ќе се одвива со индивидуален пристап со цел на кандидатите да им се помогне да го најдат најдоброто работно место за себе. Еуромакс ќе обезбеди и сеопфатна обука за работните места во рамките на Проектот, директно или преку своите изведувачи.

Стекнатите знаења и вештини ќе ја подобрат структурата на пазарот на трудот, а тоа ќе ги подобри расположливите потенцијали на регионот.

Подолу е прегледот на работните места:

РударствоАдминистрација и набавки
Менаџмент (рударски инженери, машински инженери)7Менаџмент (менаџмент професионалци, управители)4
Инженери13Сметководители4
Геолози5Администратори13
Геодети3Магацин6
Техничари11Човечки ресурси3
Администрација5Информациска технологија3
Машинисти (камиони, багери, дупчалки и слично)155Чистачи6
Одржување (монтери, механичари, електричари, заварувачи)60Возачи4
Фабрика, јаловиште и инфраструктураЗдравје и заштита при работа
Менаџмент (процесни инженери, металурзи, машински инженери)5Лекар1
Металурзи3Медицински сестри3
Оператори59Болничари2
Одржување (монтери, механичари, електричари, заварувачи)40
Хемичари23
Животна средина и заедница
БезбедностМенаџер1
Менаџер1Стручњаци за животна средина и социјални аспекти4
Персонал34Работници10
Вкупно488

Истовремено со почетокот на работењето на рудникот во Иловица – Штука, ќе се отворат и три пати повеќе дополнителни индиректни работи места за локалните добавувачи, како резултат на определбата на компанијата, да соработува со локалните компании.