Home

Perdormire
Економија

ВО СТРУМИЦА ЖИВЕЕ ЕДЕН ОД НАЈБОГАТИТЕ ЛУЃЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ДВЕГОДИШНО ДЕТЕ ПАК Е НАЈМЛАД МИЛИОНЕР!

Home

Најбогатиот граѓанин во државата е жителка на Скопје која во 2018 година ја остварила највисоката капитална добивка во последните 10 години. Бруто приходите што ги пријавила се 1.056.992.055 милијарда денари. Втор на листата, со остварен бруто годишен приход од 453.517.731 милиони денари е, исто така, жител од Скопје. Во топ 10 со пријавени највисоки бруто приходи во 2018 година се и жители од Гевгелија, од Струмица и од Тетово. Ова се податоци што ги соопшти директорката на Управата за јавни приходи (УЈП), Сања Лукаревска на денешната прес-конференција.

Според презентираните податоци, највисоката бруто годишна плата е исплатена во секторот здравство во износ од 183.806.532 милиони денари, а на листата со највисоко рангирани бруто плати се и секторите трговија со тутун и тутунски производи, компјутерско програмирање, производство на метални производи, аптеки и изградба на станбени и нестанбени објекти. Граѓанин од Скопје, пак, има остварено највисоко лично примање по друг основ во износ од 119.268.921 милиони денари.

Во 2018 година остварен е највисокиот износ на капитална добивка во последните 10 години од страна на граѓанин на Скопје во износ од 841.164 денари. По основ на дивиденди и други приходи од учество во добивката, скопјанец пријавил заработка од 407.262.693 милиони денари. Кај самостојните вршители на дејност, доминираат оние од Скопје со приход од кои највисокиот износ е 46.024.172 милиони денари. Во десетте топ рангирани се и адвокати, нотари, извршители и угостители.

Од сопствени земјоделски производи, највисок приход е забележан кај лица во јужниот регион, поточно од Гевгелија, кој остварил приходи од продажба на сопствени земјоделски производи во износ од 25.319.395 милиони денари, како и жител на Валандово кој остварил приход 19.744.161 милиони денар.

Тетовец, пак, пријавил највисок бруто приход од имот и имотни права во износ од 84.039.667 милиони денари, додека скопјанец пријавил највисок бруто годишен приход од 22.612.966 милиони денари од авторски права по основ на индустриска сопственост. Од игри на среќа во Скопје е пријавен вкупен бруто приход од 53.611.197 милиони денари.

По основ на пензија, лице од Скопје има највисок бруто приход по тој основ во износ од 5.738.783 милиони денари, а од пензиски надоместок за доброволно пензиско осигурување во Скопје е пријавен приход од 2.798.737 милиони денари. Највозрасниот жител, кој остварил приход од преку еден милион денари, во 2018 година имал 99 години, а со приход од над десет милиони денари било лице на возраст од 93 години.

Управата за јавни приходи, како што информира Лукаревска, во текот на минатата година има доставено пополнети годишни даночни пријави до 795.953 граѓани, кои имале вкупни бруто приходи од 309.058.476.787 милијарди денари со 18.460.162.575 денари платен персонален данок.

Автоматски се потврдени 480.085 даночни пријави, 139.961 годишна пријава се потврдени од страна на граѓаните, додека корекции се направени кај 6.454 годишни даночни пријави. Од минатата година, УЈП доставува до граѓаните претпополнета годишна даночна пријава, која гаѓаните треба да ја потврдат или доколку има потреба да ја коригираат.

Лукаревска оцени дека минатата година, која беше прва во која самите граѓаните не поднесуваа годишни даночни пријави, процесот се одвивал успешно.

Најави дека и оваа година ќе ги повикаат граѓаните да ги проверат корисничките профили кои ги има над 700.000, да ги проверат доставените годишни даночни пријави и да ги потврдат или коригираат во законски утврдениот рок до 31 мај. Управата за јавни приходи годишните даночни пријави има законска обврска да ги достави во период од 1 до 30 април.

Од 1 јануари минатата година се воведе новата процедура за пријавуање и пресметување персонален данок на доход со поднесување на електронска пресметка за приход и данок до УЈП преку системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk.