Home

Perdormire
Реклама

„HOUSE ART“ СО ГОЛЕМ ПУПУСТ: БЕЛЕЊЕ, ИЗРАБОТКА НА АРБИБ, ГИПС КАРТОН, ПРЕГРАДНИ ЅИДОВИ, ИЗОЛАЦИЈА, СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ, ОПШИВАЊЕ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ, ГЛЕТ!

Home

НЕ ПРОПУШТАЈТЕ!

Голем попуст на „HOUSE ART“ кој трае од 21.07.2020 до 21.08.2020 год. 15% на сите услуги!

Белење,изработка на абриб, гипс картон, преградни ѕидови, изолација, спуштени плафони, опшивање на прозорци и врати, глет и слично.

Број за контакт : 072692032