Perdormire
Струмица

ЗДРАВА КОТЛИНА: БАРАМЕ ПОД ИТНО ДА ЈА СТАВИТЕ ВО ФУНКЦИЈА МЕРНАТА СТАНИЦА КАЈ БОЛНИЦАТА!

ЗДРАВА КОТЛИНА:

Се обраќаме до Министерство за животна средина и просторно планирање и Општина Струмица.

Мерната станица кај болницата од 7ми Август не работи. Зошто е тоа така?

Дали планирате да ја ставите во функција оваа зима? И доколку не планирате, зошто?

Ние граѓаните на Струмица сакаме да ја знаеме состојбата со воздухот што го дишеме. Сакаме да ја знаеме најитно што е можно.

Добро знаеме дека воздухот во Струмица за време на зимата е екстремно загаден. Поприлично ги знаеме и причините поради тоа.

Знаеме дека болницата и оваа година ќе се грее на мазут што е недопустиво и неодговорно баш поради претходните сликања и ветувања.

Ги знаеме и останатите загадувачи. Знаеме и дека не се преземаат доволно мерки за да не се тровиме енормно. Можат да се преземат но тоа не се прави. Не се прави, речиси, ништо.

Многумина од нас ќе бидеме приморани да се бориме за живот против вирусот и затоа, квалитетот на воздухот ќе ни биде од огромна важност.

Вие сте должни да ни ја овозможите оваа информација.