Perdormire
Струмица

ЗАВРШИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ДЕЛ ОД РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ КАЈ КЛУЧКАТА КОН КУКЛИШ!

Заврши реконструкцијата на дел од регионалниот пат кај клучката кон населеното место Куклиш. Со реконструкцијата која што ја изврши Јавното претпријатие за државни патишта создадени се услови за нормално одвивање на сообраќајот на овој дел од излезот на Струмица.