Perdormire
Струмица

СТРУМИЦА ГО ИМА НАЈСТАРОТО ПРОТИВПОЖАРНО ВОЗИЛО ВО МАКЕДОНИЈА – ИСТОТО Е ПРОИЗВЕДЕНО ВО 1966 ГОДИНА!

Кога станува збор за возилата, сите противпожарни единици во земјава располагаат со 241 возило, каде спаѓаат не само возилата за гасење пожар и цистерните за вода, туку и сите други возила на противпожарните екипи. Просечната старост на возилата е 28 години и 68 отсто од нив се од минатиот век. За споредба, според истражувањето од пред точно една година, бројот на возила изнесуваше 220, просечно стари 27 години. За споредба, последното истражување на Центарот, за возилата на министерствата и општините покажа дека нивната старост, пак, е 12,5 години.

Во текот на 2019 година противпожарните единици во земјава го зголемиле бројот на возила за 26, но нивната просечна старост изнесува 18 години. Нови возила купиле само противпожарните единици во Прилеп, две, и во Демир Хисар, едно возило. Од друга страна Валандово и Струмица ги имаат двете најстари противпожарни возила во земјава, и двете произведени во 1966 година, односно стари по 54 години.