bandr
Струмица

СОУ „НИКОЛА КАРЕВ“ НА МАКЕДОНСКАТА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА!

На XXIII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА која се одржа во паралела со International Balkan University Olympiad (IBUO), што им даде можност на учениците од СОУ „Никола Карев“ да ги проверат своите знаења меѓусебно,а и во споредба со свои врсници од други земји Турција, Бугарија, Србија и Белгија. Олимпијадата се одвиваше во два натпреварувачки дена 11-12.04.2019.