Perdormire
Струмица

САМО ЗА ВИСТИНСКИ СТРУМИЧАНИ: Преведете ги овие дијалектни реченици на современ литературен македонски јазик

Претходно објавивме да го погодете значењето на одредени струмички зборови, но овојпат ви нудиме поголем предизвик кој е само за вистински струмички. Преведете ги овие дијалектни реченици на современ литературен македонски јазик!

„Мамо не џ’нџори у кујната оште од сабаале!“

„Ајдее и тај извишил ф’ртуунта!“

„Ујдел д’ дојде!“

„Абе дек мее мистриита? Не знам, јас само маламашката га најдех!“

“Тај мануко, на апсездан го видех преги со тај брат му, ноќнио карлип, акран сам со него ама тешки ќерќенезе се цела тајфа, грех аир…”